Slika
October 01, 23

Optimizacija procesa u Agromehanici kroz digitalne inovacije i veštačku inteligenciju