BIG u novoj eri: Transformacija, izazovi i rešenja

26. decembar 2023.
Share
Slika

O BIG KOMPANIJI

BIG u Srbiji je osnovan od strane Big Shopping Centers iz Izraela, sa ciljem izgradnje tržnih centara i kreiranja jedinstvenog brenda BIG na Balkanu, osnovan 2007. godine. BIG trenutno ima 13 operativnih tržnih centara, 11 u Srbiji, 2 u Crnoj Gori, sa ukupnom vrednošću imovine oko €700 million i 448K m2. Planirano je širenje u bliskoj budućnosti na tržište Poljske, Rumunije, Makedonije, Albanije i Bosne.

IDENTIFIKOVANI PROBLEM U POSLOVANJU

Obzirom da se nivo poslovanja povećava iz godine u godinu, kao i da je broj operacija i složenosti u samom biznisu postao sve kompleksniji poslednjih godina, javila se potreba da se ceo finansijsko-operativni proces automatizuje, pojednostavi i centralizuje u okviru jednog programa koji će obuhvatati različite module i pokriti što veći deo našeg poslovanja.

IZAZOV

Jedan od glavnih izazova je bio da se dolazne fakture vode u elektronskoj formi, kao i da se kompleksan niz dodobravanja faktura svede na predefinisanu putanju u okviru programa, umesto da se obavlja putem mejla, štampa, prilaže u registratore, kao i da se greške koje nastaju ljudskim faktorom svedu na minimalni nivo.

DMS REŠENJE

Zajedno sa našim konsultantnom Markom Jovanovićem koji je upućen od strane CDT-a, nakon detaljne i vrlo profesionalne analize sa njegove strane, smo došli do najpraktičnijeg rešenja, a to je DMS koji je sastavni deo našeg trenutnog ERP-a i u kome će moći da se realizuju svi naši trenutni izazovi sa kojima se suočavamo na dnevnom nivou.

BENEFITI

Benefiti koje će se oslikati na nivou cele kompanije su brojni, među kojima možemo izdvojiti sledeće:

  • 50% uštede vremena na nivou više različitih sektora;
  • Pojednostavljena procedura odobravanja faktura od strane višeg menadžmenta;
  • Veća efikasnost u procesu od prijema fakture do njenog plaćanja;
  • Real-time povrat informacija i sistem koji automatski šalje povratnu informaciju o statusu dokumenta, kao i sistemski podsetnik svim predefinisanim korisnicima u procesu.

IZBOR IMPLEMENTATORA

Tokom intenzivne evaluacije ponuda koje smo dobili sa tržišta, uspeli smo da izaberemo implementatora koji nudi najpovoljnije rešenje za naš ERP sa svim neophodnim segmentima koji su nam potrebni, a to je Business Solutions koji se već 20 godina bavi implementacijom različitih rešenja i modula i sa kojima smo već imali uspešnu saradnju za računovodstveni ERP.

SARADNJA SA CDT

Saradnja sa Centrom za Digitalnu Transformaciju nam je bilo izuzetno profesionalno iskustvo, puno novih uvida koje su u mnogome doprinele boljitku za našu korporaciju kao i saznanja koje ćemo iskoristiti u budućnosti, i mnoge druge pogodnosti koje sama uspešna saradnja može da donese. Rad sa Makom je bio vrlo efikasan, dobijali smo puno novih ideja i korisnih informacija, koje planiramo da iskoristimo u budućnosti i za druge grane našeg biznisa, kao i saradanju sa CDT-om i na drugim projektima u budućnosti.