Centar za digitalnutransformaciju

Centar za digitalnu transformaciju omogućava da se na efikasan i transparentan način sprovede digitalnu transformaciju srpske privrede - kroz edukacije, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge.
O programu 2019
O Centru za digitalnu transformaciju
CDT

Događaji

25
mar
Raspisan konkurs za drugu generaciju konsultanata za digitalnu transformaciju

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije raspisao je 4. marta Javni poziv za...

Saznajte više
Pogledaj kalendar

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI
U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI

CDT je u saradnji sa Ipsos marketingom sprovela istarživanje o trenutnom nivou digitalne transformacije u 340 MSP-a Srbije. U oko jedne trećine preduzeća ne postoji inicijativa po pitanju digitalne transformacije poslovnih procesa, a više od polovine preduzeća nema planove za buduće projekte digitalne transformacije. Prepoznat je značaj i pozitivni uticaj digitalne transformacije, najviše u Uslugama, a najmanje u poljoprivredi. Zaključci su da prvi koraci u digitalne transformacije u Srbiji moraju biti edukativni.

60
%
PREDUZEĆA U SRBIJI NEMA U PLANU PROCES DIGITALNE TRANSFORMACIJE
90
%
PREDUZEĆA KOJA PLANIRAJU DIGITALNU TRANSFORMACIJU NABAVLJA OSNOVNI SOFTVER ILI PRAVI VEB STRANICU
40
%
U 40% PREDUZEĆA NE POSTOJI ODGOVORNO LICE ZA PROCES DIGITALNE TRANSFORMACIJE
5
%
GODIŠNJEG OBRTA SE PLANIRA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU, PODACI SUGERIŠU