Centar za digitalnutransformaciju

Centar za digitalnu transformaciju omogućava da se na efikasan i transparentan način sprovede digitalizacija srpske privrede - kroz edukacije, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge.
O projektu
CDT

Događaji

09
nov
MEĐUNARODNI SEE-ICT SUMMIT U NOVOM SADU

SEE-IT Summit, prvi internacionalni ICT sajam održaće se od 7-9. novembra u Kongresnom centru...

Saznajte više
Pogledaj kalendar

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O DIGITALIZACIJI
U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI

PKS je u saradnji sa Ipsos marketingom sprovela istarživanje o trenutnom nivou digitalizacije u 340 MSP-a Srbije. U oko jedne trećine preduzeća ne postoji inicijativa po pitanju digitalizacije poslovnih procesa, a više od polovine preduzeća nema planove za buduće projekte digitalizacije. Prepoznat je značaj i pozitivni uticaj digitalizacije, najviše u Uslugama, a najmanje u poljoprivredi. Zaključci su da prvi koraci u digitalizaciji u Srbiji moraju biti edukativni.

60
%
PREDUZEĆA U SRBIJI NEMA U PLANU PROCES DIGITALIZACIJE
90
%
PREDUZEĆA KOJA PLANIRAJU DIGITALIZACIJU NABAVLJA OSNOVNI SOFTVER ILI PRAVI VEB STRANICU
40
%
U 40% preduzeća ne postoji odgovorno lice za proces digitalizacije
5
%
GODIŠNJEG OBRTA SE PLANIRA ZA DIGITALIZACIJU, PODACI SUGERIŠU