Centar za digitalnutransformaciju

Centar za digitalnu transformaciju omogućava da se na efikasan i transparentan način sprovede digitalizacija srpske privrede - kroz edukacije, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge.
O programu 2019
O Centru za digitalnu transformaciju
CDT

Događaji

25
mar
Raspisan konkurs za drugu generaciju konsultanata za digitalnu transformaciju

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije raspisao je 4. marta Javni poziv za...

Saznajte više
Pogledaj kalendar

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O DIGITALIZACIJI
U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U SRBIJI

PKS je u saradnji sa Ipsos marketingom sprovela istarživanje o trenutnom nivou digitalizacije u 340 MSP-a Srbije. U oko jedne trećine preduzeća ne postoji inicijativa po pitanju digitalizacije poslovnih procesa, a više od polovine preduzeća nema planove za buduće projekte digitalizacije. Prepoznat je značaj i pozitivni uticaj digitalizacije, najviše u Uslugama, a najmanje u poljoprivredi. Zaključci su da prvi koraci u digitalizaciji u Srbiji moraju biti edukativni.

60
%
PREDUZEĆA U SRBIJI NEMA U PLANU PROCES DIGITALIZACIJE
90
%
PREDUZEĆA KOJA PLANIRAJU DIGITALIZACIJU NABAVLJA OSNOVNI SOFTVER ILI PRAVI VEB STRANICU
40
%
U 40% preduzeća ne postoji odgovorno lice za proces digitalizacije
5
%
GODIŠNJEG OBRTA SE PLANIRA ZA DIGITALIZACIJU, PODACI SUGERIŠU