Perfom 4.0: Kako AI i Big Data oblikuju budućnost proizvodnje

04. oktobar 2023.
Share
Slika

Perfom, vodeća kompanija u industriji perforiranih limova s tradicijom koja datira od 1942. godine, preduzima značajne korake u digitalizaciji svog poslovanja, koristeći veštačku inteligenciju (AI) za optimizaciju svojih proizvodnih procesa.

Novo istraživanje naglašava ključne korake Perfomove digitalne transformacije, sa ciljem postizanja veće efikasnosti i produktivnosti. Sa timom od preko 180 stručnjaka, kompanija koristi svoju bogatu bazu podataka koja se proteže kroz decenije kako bi implementirala rešenja bazirana na AI i mašinskom učenju.

Nakon uspešne integracije ERP sistema i CAD/CAM platforme, veštačka inteligencija sada pretražuje bazu podataka i automatski identifikuje optimalna rešenja za svaki novi projekat. Ovo je dovelo do impresivne uštede vremena od preko 15% na procesima podešavanja alata, koji su se prethodno obavljali manuelno. Takođe, zahvaljujući AI, kompanija je postigla bržu razmenu podataka, bolju kolaboraciju i efikasniju obradu više projekata u isto vreme.

Osim veštačke inteligencije, Perfom kontinuirano ulaže u profesionalni razvoj svojih zaposlenih, koristeći Kaizen metodu kao alat za unapređenje operativne efikasnosti.

Dok veštačka inteligencija donosi stvarne poslovne prednosti kroz uštedu vremena i povećanje efikasnosti, ističe se i važnost ljudske ekspertize u ovom procesu. AI je alat koji dopunjuje, ali ne može zameniti ljudsku intuiciju i znanje.

Perfom, uz pomoć veštačke inteligencije, ne samo da optimizuje svoje operacije, već postavlja temelj za dugoročnu održivost i konkurentske prednosti u industriji.