Aktuelni programi

CDT prepoznaje važnost digitalizacije kao ključnog globalnog trenda u svetskoj ekonomiji. Usredsređujući se na povećanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti pomoću IKT zasnovanih tehnoloških rešenja, CDT sprovodi programe koji omogućavaju kompanijama iz MSP sektora da prate digitalne trendove i odgovaraju na različite izazove.

Centar za digitalnu transformaciju - Akutelni programi

Prijavite se na neki od naših aktuelnih programa i iskoristite priliku da unapredite poslovanje pomoću inovativnih IKT rešenja i ostvarite konkurentske prednosti u digitalnom dobu.

Slika

Program: „Mogućnost primene veštačke inteligencije u industriji turizma i povezanim delatnostima“

Program koji ima cilj da pruži posebnu podršku industriji turizma, kroz inovativni razvoj potrebnog rešenja u kolaboraciji sa samom privredom, a u cilju unapređenja poslovanja industrije turizma i povezanih delatnosti.

Detaljnije

Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije (prijave zatvorene)

CDT u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije upućuje javni poziv kompanijama da apliciraju za novi „Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije“.

Detaljnije

Slika
Slika

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP iz oblasti veštačke inteligencije (AI) 2023

Prijavite se za „Program podrške digitalnoj transformaciji iz oblasti veštačke inteligencije (AI) 2023“ Centra za digitalnu transformaciju i ostavrite pravo na subvenciju do 12.000 EUR.

Detaljnije

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP 2023 (prijave zatvorene)

Program 2023. ima za cilj da se srpskim preduzećima obezbedi mogućnost da se otisnu na putovanje u pravcu digitalne transformacije uz podršku i vođenje od strane sertifikovanih i iskusnih konsultanata i to kroz u potpunosti subvencionisani deo (ekspertska analiza) i uz 50% sufinansiranja u ostalim fazama (strategija, implementacija i verifikacija).

Detaljnije

Slika
Slika

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 (prijave zatvorene)

Digitalna transformacija je odlična prilika za mikro, mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brži rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

Detaljnije

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti AI (prijave zatvorene)

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju.

Detaljnije

Slika
Slika

Benefiti

Podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapređenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, kvalitetnije marketinške aktivnosti – kreiranje modernih prezentacija i promocije kompanije.

Detaljnije

Upitnici

Naši upitnici omogućavaju kompanijama da procene svoj trenutni nivo digitalizacije i identifikuju oblasti za unapređenje. Popunite upitnik i steknite jasan uvid u svoje digitalne potencijale i pravce daljeg razvoja.

DETALJNIJE