hero

Program podrške digitalnoj transformaciji 2022 iz oblasti veštačke inteligencije (AI)

Rešenja bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) se sve više koriste za automatizaciju i optimizaciju poslovnih procesa, bez obzira na granu industrije u kojoj kompanije posluju. Ukoliko se koriste na ispravan način, doprinose značajnom smanjenju troškova, unapređenju odnosa sa korisnicima i dobavljačima, kvalitetnijem planiranju i generalno podizanju poslovanja na viši nivo. Bitni preduslovi za uspešnu implementaciju AI-baziranih rešenja su prepoznavanje procesa koji su dobri kandidati za unapređenje i izbor adekvatnih elemenata koji će se koristiti prilikom realizacije rešenja, uzimajući u obzir specifičnosti poslovanja i okruženja konkretne kompanije.

Učesnici u programu podrške iz oblasti veštačke inteligencije dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su:

  • Besplatna izrada ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti;
  • Rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju;
  • Bespovratna subvencija Centra za digitalnu transformaciju do 12.000 evra (implementacija definisanog rešenja kroz konsalting) kojom se, zapravo, izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju;
  • Supervizija implementiranog rešenja.

*Napomena: Kompanije koje se prijave za program iz oblasti veštačke inteligencije moraju da popune upitnik “Index AI spremnosti” i upitnik “Digitalna konkurentnost”.