hero

Benefiti

Podizanje nivoa konkurentnosti kroz unapređenje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i sadašnjim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, kvalitetnije marketinške aktivnosti – kreiranje modernih prezentacija i promocije kompanije.

Partnerstvo

  • Pristup CDT ekosistemu


Kompanijski profil

  • Sve analize i strategije na jednom mestu


Kofinansiranje

  • Kofinansiranje do 50% za projekte