hero

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP 2023

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede RS upućuje javni poziv kompanijama da apliciraju za novi „Program podrške digitalnoj transformaciji za mikro, mala i srednja preduzeća 2023“ i da uz asistenciju sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju (ISO 17024) unaprede poslovanje uvođenjem savremenih digitalnih alata. Pravo učestvovanja imaju sve kompanije koje imaju između 5 i 249 zaposlenih, a ispunjavaju i ostale uslove detaljno objašnjene sa sajtu CDT-a.

Učesnici u konsultantskom programu dobijaju izuzetne pogodnosti kao što su:

  • Besplatna izrada Ekspertske analize od strane iskusnih i sertifikovanih konsultanata, koja je prikaz trenutnog stanja kompanije, kao i domena u poslovanju koje bi trebalo unaprediti;
  • Rad na detaljnoj strategiji razvoja kompanije u ključnim domenima kroz digitalnu transformaciju;
  • Bespovratna subvencija Centra za digitalnu transformaciju do 6.000 evra kojom se, zapravo, izjednačava iznos koji je sama kompanija spremna da investira u svoju digitalnu transformaciju, na primer, kupovinom adekvatnog softvera ili hardvera;
  • Supervizija samog procesa implementacije rešenja – nakon što je strategija usaglašena i dogovorena između kompanije i konsultanta - od strane iskusnih konsultanta.

Kompanije se prijavljuju za Program popunjavanjem upitnika Digitalne konkurentnosti na internet stranici Centra za digitalnu transformaciju. Za više informacija o načinu apliciranja, uključujući kriterijume i smernice za apliciranje, posetite www.cdt.org.rs.

Javni poziv je otvoren dok iznos traženih bespovratnih sredstava ne premaši iznos raspoloživih sredstava za sprovođenje Programa 2023.

Pridružite nam se u našim naporima da izgradimo digitalno naprednije i inkluzivnije okruženje. Pošaljite svoju prijavu danas i budite deo digitalne revolucije!

Više informacija o programu pročitajte OVDE.