Vuk_Vukovic

Vuk Vuković

Vuk Vuković je iskusan IT profesionalac i preduzetnih, stručnjak za praktičnu primenu naprednih rešenja iz oblasti informacione bezbednosti i infrastrukture.

Iza sebe ima veliki broj projekata – od prilagođenih rešenja za manje, visokospecializovane kompanije do kompleksnih projekata u Enterprise sektoru.

Tehnološko i konceptualno znanje stečeno na velikim međunarodnim projektima primenjuje na domaćem tržištu, često u saradnji sa drugim inovativnim profesionalcima.

Ključnim faktorom uspeha smatra spoj dubokog poznavanja tehnologije i praktičnog pristupa izazovima sa fokusom na upravljanje sigurnošću i kvalitetom.