Jasna Kovčin

Jasna Kovčin

Jasna Kovčin (master ekonomije) je specijalista u oblasti PR-a, digitalnog marketinga  i komunikacija. Poseduje decenijsko iskustvo u kreiranju viralnih kampanja, kreativnog sadržaja i planiranju događaja. Kao partner i konsultant sarađivala je sa brojnim kompanijama i institucijama na razvoju njihovog profesionalnog brenda, digitalnih strategija i inovativnih usluga.