Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. godinu

 

Program podrške digitalnoj transformaciji MMSP za 2019. godinu osmišljen je na osnovu iskustva u sprovođenju Pilot projekta digitalne transformacije, koji je u toku 2018. godine sproveo Centar za digitalnu transformaciji uz podršku GIZ-a i Privredne komore Srbije. U toku 2018. godine Centar je uradio javno istraživanje kompanija o poznavanju procesa digitalne transformacije, obučio i sertifikovao 22 konsultanta, a 40 kompanija je prošlo kroz program savetovanja i izrade strateških dokumenata.

Cilj Programa za 2019. godinu je da se stvori jasna infrastruktura za podršku MMSP u procesu digitalne transformacije.  Ovaj proces zahteva strateški pristup, kako u analizi postojećeg stanja, tako i u planiranju budućih poslovnih aktivnosti. Jedan od ključnih preduslova za uspeh i puni efekat digitalne transformacije je uvođenje novih poslovnih modela i principa poslovanja zasnovanih na dostupnim digitalnim alatima.

Program obuhvata tri ključne faze realizacije:

  • Obuka i sertifikacija konsultanata
  • Izrada ekspertske analize i strategije
  • Implementacija rešenja predviđena strategijom

Prva faza Obuka i sertifikacija konsultanata će se odvijati u okviru Centra za digitalnu transformaciju, uz finansijsku podršku Privredne komore Srbije, koja obezbeđuje sufinansiranje obuke i sertifikacije izabranih kandidata u visini od 60%. Ukupna cena iznosi 1500 EUR, od čega kandidati plaćaju obuku 450 EUR i sertifikaciju 150 EUR. Javni poziv za kandidate se otvara 4. marta i traje do 20. marta. Svi konsultanti koji prođu kroz obuku i sertifikaciju, biće upisani u Bazu podataka Sertifikovanih konsultanata CDT-a i na taj način ostvariti ekskluzivnu mogućnost da budu angažovani i plaćeni za izradu Ekspertske analize i Strategije kompanija koje učestvuju u Programu .

U drugoj fazi Centar za digitalnu transformaciju objavljuje javni poziv zainteresovanim MMSP, koji se na Program prijavljuju popunjavanjem on line upitnika, dostupnim po objavljivanju Javnog poziva na web sajtu cdt-a. Koristeći osnovne informacije dobijene na ovaj način, kao i izraženih preferencija kompanija, Centar za digitalnu transformaciju opredeljuje Serifikovanog konsultanta koji kroz zajednički rad sa kompanijom izrađuje Ekspertsku analizu. Ovaj dokument je osnova za izradu Strategije jedne od izabranih oblasti poslovanja. Program omogućava 100% finansiranje izrade Ekspertske analize i sufinansiranje u visini od 50% cene izrade Strategije. Ovaj deo programa se odvija uz finansijsku podršku GIZ-a, a sprovodi ga Centar za digitalnu transformaciju.

Preduslov za ulazak u treću fazu Programa je posedovanje Strategije, izrađene od strane Sertifikovanog konsultanta, koja u sebi sadrži preporuku za implementaciju nekog od ponuđenih rešenja razvijenih u Strategiji. Ovu fazu Programa sprovodi Razvojna agencija Srbije, koja raspisuje Javni poziv kompanijama i omogućava sufinansiranje implementacije ovih rešenja u visini od 50% (ili maksimalno do 5.000 EUR).

Očekuje se da kroz Program, do kraja 2019. godine, Centar obuči i sertifikuje novih 25 konsultanata, koji će uraditi 175 ekspertskih analiza i 120 strategija digitalizacije, a nakon toga kroz fazu implementacije podržati 110 kompanija.

PRIKLJUČITE SE NAŠEM TIMU I BUDITE DEO DIGITALNE REVOLUCIJE.