Obuka digitalnih konsultanata u Privrednoj komori Srbije

Obuka digitalnih konsultanata u Privrednoj komori Srbije

Počinje obuka digitalnih konsultanata u Privrednoj komori Srbije u Beogradu u trajanju od 4 dana (od 22.juna do 25. juna 2018. godine).

U prvoj grupi nalaze se 24 kandidata za digitalne konsultante koji su uspešno prošli kriterijume selekcije. S obzirom na ogroman broj pristiglih prijava odluka o izboru prvog tima budućih konsultanata bila je izuzetno zahtevna i složena.

Sama obuka je podeljena u dva modula: prvi je osnovni modul koji je obavezan za sve polaznike i u tom modulu će kandidati učiti kako da naprave digitalnu mapu puta jednog preduzeća dok se drugi modul sastoji iz dva podmodula. To su fokus modul A o modelima i procesima poslovanja i fokus model B o elektronskoj trgovini, marketingu i društvenim mrežama. Da bi polaznici obuke postali sertifikovani konsultanti moraće da prođu i usmenu proveru koja podrazumeva sve ono što će primeniti na nekom praktičnom projektu.

Počinje u

10:00

petak, jun 22, 2018

Traje do

16:00

ponedeljak, jun 25, 2018

Adresa

Resavska 13-15, 11000 Beograd