10 svetskih trendova u digitalizaciji

10 svetskih trendova u digitalizaciji

Svi globalni trendovi iz prethodnih godina u 2018. godini samo nastavljaju svoj rast i očekivanja su da će se ovaj tempo rasta samo ubrzavati. Kako bi smo na pravi način mogli da definišemo, pratimo i analiziramo ključne svetske trendove u digitalnoj transformaciji, odlučili smo se da u većini slučajeva koristimo opšte prihvaćene termine, koji su najčešće na engleskom jeziku.

10 ključnih globalnih trendova u digitalnoj transformaciji danas :

  1. Internet of Things (IoT)

Procena je da se na internetu danas nalazi oko 8.4 miliarde takozvanih ,,Things(Stvari)’’ i da će do 2020. dostići broj od 30 miliardi. Ali IoT nisu samo stvari na internetu, već na koji način ih koristimo, povezujemo i analiziramo. Pametne kuće i zdravstvo su oblasti koje na najbolji način demonstriraju značaj i primenu IoT-a. Dalji napredak u ovoj oblasti je neminovan, ali dinamika rasta će u mnogome zavisiti i od IoT sigurnosti i ograničavanja rizika koji se javljaju u primeni. IoT je danas ključni digitalni trend, koji je u osnovi sledeća 3 globalna trenda i biće njihov katalizator u budućnosti.

  1. Analitika – Big Data

Ogromna količina informacija kreirana kroz IoT postaje snaga promena koje iz korena menjaju sve, od proizvodnje do zdravstva, čak i načina funkcionisanja gradova, omogućavajući im da povećaju svoju efikasnost i profitabilnost. Primera radi, veliki špediterska preduzeća sa flotom od preko 100.000 vozila su uspela da cenu po milji smanje sa 15 centi na 3 centa (http://www.information-age.com/big-data-analytics-fuelling-iot-revolution-123464081/). Slični rezultati se postižu i očekuju u drugim oblastima poslovanja. Tehnološki giganti poput Microsofta, IBM-a i SAP-a nastavljaju da ulažu ogromna sredstva u razvoj u analitike, a posebno u IoT analitiku.

  1. Edge Computing

Ovaj trend postepeno preuzima primat od Cloud Computing-a, a na to nam ukazuju planovi i investicije najznačajnijih kompanija poput Cisco-a i HPE-a. Obrada podataka u real-time postaje sve važnija sa drastičnim povećanjem podataka koje proizvodi rastući IoT. Pametni dronovi, autonomna vozila i AI rukovođene pametne sprave zahtevaju trenutno povezivanje i komunikaciju kroz IoT, što prevazilazi mogućnosti Cloud Computing-a. Ipak, u narednom periodu Cloud neće biti zamenjen u mnogim oblastima i još uvek će biti opravdana opcija u većini procesa.

  1. 5G

Pod pritisko narastajućeg broja podataka kroz rast IoT, mobilni provajderi se sve brže kreću ka uvođenju 5G. Ovaj prelazak na 5G se neće desiti preko noći. Proizvođači poput Sony-a i Samsunga su uvođenjem Gigabit LTE tehnologije napravili prvi korak ka punoj implementacij 5G. Do 2025. godine 5G mreža će pokriti trećinu svetske populacije i omogućiti istinsku digitalizaciju svih oblasti poslovanja i života.

  1. Blockchain

Iako je ova tehnologija najpoznatija po svojoj primeni u kriptovalutama i najčešće spominjana kao alat u finansijskom sektoru, primena blockchain-a postaje sve šira. Zdravstvena industrija i industrija zabave su samo neke od oblasti koje se priključuju u korišćenju ove tehnologije, a očekivanja su da će do 2020. godine 20% svetske finansijske trgovine odvijati na ovoj platformi.

  1. Artificial Intelegence(AI)

Sposobnost mašina da imitiraju intelegentno ljudsko ponašanje je klasična definicija AI-a. Očekivanja u budućnosti su da transport, proizvodnja i druge oblasti života postanu automatizovane uz pomoć AI-a. Danas se u poslovanju sve više kompanija oslanja na podršku AI-a u marketingu, analitici, odnosu sa korisnicima i robotici. Ključne softverske kompanije već uveliko integrišu AI u svoje platforme. Ubrzavanje, kao i jeftinija i pametnija automatizacija procesa imaju primenu od e-mailova, kreiranja sadržaja do industrijske proizvodnje.

  1. Virtual(VR) i Augmented Reality(AR)

Iako se tržišno još uvek nisu približili očekivanjima, rano ih je otpisati sa spiska ključnih trendova. AR u profesionalnom kontekstu pokazuje bolje rezultate, pre svega zbog jeftinije i jednostavnije primene. Mogućnosti u marketingu, edukaciji i dizajniranju novih proizvoda još uvek prednost daju AR-u u odnosu na VR. Naravno, komercijalna primena u globalno najlukrativnijoj kreativnoj industriji video igara u narednim godinama daće konačnu reč.

  1. Upravljanje glasom

Značaj upravljanja i pretraživanja glasom je rezultat velikog napretka u analitici i hardverskim rešenjima. Ovo se nije dogodilo preko noći i napretkom u ovoj oblasti ostvaruje se novi nivo interackcije sa digitalnim platformama, kao i korisničkog iskustva. Pametne kuće i digitalni asistenti su samo neki od primera. Napredak u ovoj oblasti pre svega počiva na napretku tehnologije prepoznavanja glasa i veštačke inteligencije.

  1. Failure-as-a-Service ili Učenje na greškama

Neuspeh postaje sam po sebi nova usluga, a učenje na greškama postaje alat u brzom prilagodjavanju digitalnim uslovima poslovanja. Brzi neuspeh pomaže efikasnom prilagođavanju novom poslovnom okruženju, pre svega pri izradi prototipova novih proizvoda. Prepoznavanje grešaka i njihovo brzo ispravljanje postaju esencijalni deo uspešne digitalne transformacije, kao i inovativnog pristupa kreiranju novi proizvoda i usluga. Zato je ovaj koncept nasao svoje mesto među novim trendovima u 2018. godini (https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2017/09/26/top-10-trends-for-digital-transformation-in-2018/#365d0553293a) .

  1. Digitalna transformacija kao preduslov opstanka

Kako raste broj novih tehnologija koje se uvode, raste I brzina potreba za promenama. Kompanije koje su ih prihvatile, uz sva ograničenja sa kojima se suočavaju, stiču tržišnu prednost I povećavaju svoje šanse za uspeh ili makar opstanak na tržištu. Promena poslovne kulture u kompanijama uvek je predstavljala jedno od najvećih ograničenja za rast, a sa dolaskom digitalne transformacije, uvođenje nove poslovne kulture postaje jedna od ključnih prepreka. Kompanije koje su u stanju da se uspešno I brzo prilagode novonastalim okolnostima imaju šansu za opstanak I uspeh na tržištu. Ne zaboravljajte – poslovna kultura nije samo kako ostali vide vaš biznis, već I kako ga individue unutar organizacije doživljavaju.

Upitnik za firme koje žele da se pridruže digitalnoj transformaciji