hero

Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije

Obaveštenje: Obaveštavamo sve potencijalne ponuđače da je rok za dostavljanje ponuda za „Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije“ završen u petak, 26.aprila 2024. godine, u 12 časova.

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije upućuje javni poziv kompanijama da apliciraju za novi „Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije“.

CDT kroz predmetni program podrške odabranim ponuđačima - aplikantima pruža tehničku i finansijsku podršku u procesu razvoja inovativnih poslovnih softverskih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji u sklopu Programa:

 • Tehnička i konsultantska podrška kroz rad dodeljenog CDT konsultanta;
 • Finansijska subvencija za troškove razvoja inovativnog poslovnog softverskog rešenja baziranog na veštačkoj inteligenciji za podršku i unapređenje poslovanja MMSP-ova iz Republike Srbije u iznosu 50% troškova razvoja predmetnog rešenja na bazi dostavljene dokumentacije (tehničkog opisa problema i softverskog rešenja koje ga adresira, odnosno finansijske ponude sa strukturom troškova razvoja novog ili unapređenja postojećeg softverskog rešenja primenom veštačke inteligencije nad digitalizovanim i uređenim podacima), a najviše do 130.000,00 EUR;
 • Podrška u fazi promocije rešenja i Programa, odnosno unapređenju vidljivosti rezultata Programa i pozicije podržanih rešenja za ostvarivanje programskih ciljeva.

CDT će u okviru ovog Programa izabrati dva najbolja ponuđača u skladu sa unapred definisanim kriterijumima za koje se prethodno utvrdi da su dostavili potpunu i uređenu dokumentaciju, i koji ispunjavaju tehničke i formalne uslove ovog Javnog poziva u sklopu predmetnog Programa.

CDT na bazi prethodnih analiza stanja ekosistema IT i ekosistema veštačke inteligencije i uz interne analize učinka do sada sprovedenih programa, doneo je stratešku odluku o uspostavljanju ovog Programa usmerenog na podršku ojačavanju ekosistema IT i veštačke inteligencijom, a posebno popularizaciji primena veštačke inteligencije za podršku poslovanju MMSP-ova u Republici Srbiji, optimizaciji resursa, podizanju efikasnosti, smanjenju troškova poslovanja, te primeni veštačke inteligencije za predikcije kretanja tržišta - ponude i potražnje, lanaca snabdevanja, podrške poslovnom odlučivanju, te unapređenju poslovnih operacija i proizvodnje.

U procesu strateškog plana rada i razvoja poslovanja, uključujući i razvoj ovog inovativnog Programa, CDT je analizirao i uvažio sve relevantne strateške dokumente i ciljeve Vlade Republike Srbije, a primarno se oslanja na sve ciljeve, prioritete i mere definisane u zvaničnim strateškim dokumentima Republike Srbije:

 • Strategija industrijske politike Republike Srbije 2021-2030.
 • Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji 2020-2025.
 • Ekspoze Predsednice Vlade Republike Srbije od 22.10.2022.godine, Prioritetni cilj rada #4 rada Vlade Republike Srbije: Nastavak digitalizacije i razvoj robotike i veštačke inteligencije.

Ciljevi ovog Programa obuhvataju efekte programa iskazane kroz dva programska cilja:

 • PROGRAMSKI CILJ 1: Podsticaj razvoju ekosistema veštačke inteligencije u Republici Srbiji;
 • PROGRAMSKI CILJ 2: Uspostavljanje programa podrške pružaocima usluga razvoja rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji i informacionih sistema baziranih na veštačkoj inteligenciji za primene u podršci i unapređenju poslovanja MMSP u Republici Srbiji.

OBRAZLOŽENJE:

Centar za digitalnu transformaciju d.o.o. Beograd (u daljem tekstu, kratko: CDT) realizovao je programe podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Republici Srbiji počevši od 2018. godine i zaključno sa tekućom 2024. godinom. U navedenom periodu preko 1000 kompanija iz MMSP sektora registrovanih u Republici Srbiji je uzelo učešće u CDT programima i  uspešno implementiralo rešenja. 

Program podrške (osnovnoj) digitalnoj transformaciji MMSP u Republici Srbiji, koji je prvi uspostavljeni program od 2018. godine, sastoji se od pružanja intelektualnih konsultantskih usluga procena digitalne spremnosti pojedinog MMSP u formi ekspertske analize, izrade kratkoročne strategije digitalne transformacije, uz identifikaciju prioritetnog projekta, koji se realizuje odmah u sklopu programa uz finansijsku podršku 50% vrednosti same implementacije, ali ne više od 6.000 EUR po pojedinom MMSP korisniku programa.

CDT je, osim redovnog programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP-ova u Republici Srbiji, od 2022. godine započeo i dodatni Program podrške implementaciji digitalnih poslovnih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji za kompanije koje su u naprednoj fazi digitalne transformacije, odnosno već poseduju određene digitalne alate za podršku poslovnim procesima, upravljanju ili proizvodnji. Takve kompanije imaju zadovoljavajući polazni stepen digitizacije i digitalizacije, i prikupljeni domen i volumen digitalnih podataka o istoriji svog poslovanja i/ili proizvodnje, koje konstantno i dalje prikupljaju i koji mogu biti subjekt naprednih poslovnih analiza i implementacije poslovne inteligencije. Za namenu ciljane podrške toj klasi kompanija, CDT je uspostavio program podrške primeni veštačke inteligencije u poslovanju za MMSP uz sličan model pružanja intelektualnih konsultantskih usluga i sufinansiranja implementacije prioritetnog projekta sa 50% ukupne vrednosti troškova implementacije elemenata veštačke inteligencije, do maksimalno 12.000 EUR po pojedinačnom MMSP korisniku programa. Tokom programa 2022/2023, kroz ovaj ciljani napredni program do sada je uspešno prošlo 30 MMSP registrovanih u Republici Srbiji.

Analizom dosadašnjih realizacija u oblasti unapređenja stepena digitalne spremnosti, odnosno primene modula i poslovnih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji, a sa namenom da se MMSP-u u Republici Srbiji pomogne da unaprede svoje poslovne modele, poslovne procese, proizvode i usluge, odnosno da se kroz napredne sistem podrške poslovanju iste učine efikasnijim i profitabilnijim, a samim tim i konkurentnijim na tržištima i izvan granica Republike Srbije, CDT je identifikovao izazove koji su delimično usporili i ograničili pozitivne efekte prethodnog programa.

Tokom realizacije programa uočeno je da pristup, u kom se strateški fokusiraju samo kompanije korisnici veštačke inteligencije, ne može efikasno, efektno i u potpunosti dati očekivane rezultate zbog izolovanog pristupa sagledavaju sveobuhvatnog ekosistema IKT industrije, a samim time i dela IT industrije koji se bavi razvojem algoritama i komercijalnih rešenja koji u sebi sadrže veštačku inteligenciju. Kako je na tržištu veoma mali broj postojećih rešenja i sam ekosistem relativno siromašan, poseban izazov je bio pronaći kompanije – pružaoce usluga, koji bi bili implementatori veštačke inteligencije u kompanijama iz MMSP sektora,  korisnicima programa. Kod onih potencijalnih pružalaca usluga, koji takve kapacitete poseduju, uglavnom su rešenja na bazi veštačke inteligencije bila u nekoj fazi razvoja ili početnog eksperimentisanja, a uglavnom uslovljeno odnosima na tržištu, gde za takvim rešenjima nije postojala ili je postojala minimalna potreba, pa i njihov razvoj nije bio prioritet. Zbog svega navedenog, CDT-ov program podrške implementacijama veštačke inteligencije, sa maksimalnih 12.000 EUR sufinansiranja uz investiciju MMSP korisnika programa od jednakih 12.000 EUR, formira budžet do 24.000 EUR za implementacije. Iako MMSP kompanija korisnik programa može uložiti u ove projekte i preko 12.000 EUR sa svoje strane, to se u praksi nije dešavalo zbog nedovoljne svesti o prednostima i mogućnostima veštačke inteligencije i benefita koji se mogu postići na bazi uspostavljenog prostora poslovne inteligencije kao podrške poslovnom odlučivanju i planiranju. Sa takvim uobičajenim budžetom od 24.000 EUR, uvažavajući trenutne cene rada IT inženjera – programera višeg senioriteta, koji poseduju veštine da rade na projektima razvojnog karaktera, napredne analize podataka i primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja (procenjena trenutna tržišna bruto cena mesečno min. 3.000 EUR, max. 5.000 EUR), praktično je teško od nule i partikularno za izolovanu primenu i potrebu korisnika razviti rešenje ukoliko takvo već ne postoji, te u ograničenom vremenu i budžetu omogućiti najmanje jednogodišnju korisničku licencu, usluge održavanja i prilagođavanja softverskog alata specijalnim potrebama korisnika, pokriti troškove terenske implementacije, troškove cloud - resursa u oblaku, te pružiti adekvatnu i potpuno obuku zaposlenih u kompaniji korisniku.

Iz svega navedenog, CDT je na bazi sprovedene formalne analize trenutnog stanja ekosistema IT sektora i posebno ekosistema veštačke inteligencije i dostupnih softverskih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji, odnosno dostupnih digitalizovanih skupova podataka iz sfere poslovanja MMSP kompanija, koji se mogu koristiti za trening veštake inteligencije, doneo stratešku odluku o uspostavljanju novog programa podrške usmerenu na IT zajednicu koja se bavi razvojem inovativnih softverskih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji sa ciljem da se MMSP-ovima u Republici Srbiji pomogne da implementiraju poslovnu inteligenciju, kroz automatizaciju poslovnih operacija i pruži podrška u fazi strateškog i poslovnog odlučivanja i planiranja. Ovaj program treba da u svojoj konačnici doprinese povećanju efikasnosti, produktivnosti, profitabilnosti i konkurentnosti MMSP-ova iz Republike Srbije kako na domaćem tržištu, a posebno na međunarodnoj tržišnoj utakmici.

Za više informacija o rokovima za prijavu i dinamici implementacije Programa, načinu apliciranja, uključujući smernice za apliciranje, tehničke i formalne uslove, potrebnu dokumentaciju, strukturu i sadržaj ponuda koje se dostavljaju, te kriterijume odabira najboljih ponuđača, pogledajte Program podrške pružaocima usluga implementacije veštačke inteligencije u poslovnim rešenjima, sa pratećom Metodologijom rada.

Pridružite nam se u našim naporima da izgradimo digitalno naprednije i inkluzivnije okruženje. 

Za vise informacija o Programu vidite OVDE.

Obaveštenje: Obaveštavamo sve potencijalne ponuđače da je rok za dostavljanje ponuda za „Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije“ završen u petak, 26.aprila 2024. godine, u 12 časova.

Centar za digitalnu transformaciju (CDT) u saradnji sa Ministarstvom privrede Republike Srbije upućuje javni poziv kompanijama da apliciraju za novi „Program podrške pružaocima usluga razvoja rešenja na bazi veštačke inteligencije“.

CDT kroz predmetni program podrške odabranim ponuđačima - aplikantima pruža tehničku i finansijsku podršku u procesu razvoja inovativnih poslovnih softverskih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji u sklopu Programa:

 • Tehnička i konsultantska podrška kroz rad dodeljenog CDT konsultanta;
 • Finansijska subvencija za troškove razvoja inovativnog poslovnog softverskog rešenja baziranog na veštačkoj inteligenciji za podršku i unapređenje poslovanja MMSP-ova iz Republike Srbije u iznosu 50% troškova razvoja predmetnog rešenja na bazi dostavljene dokumentacije (tehničkog opisa problema i softverskog rešenja koje ga adresira, odnosno finansijske ponude sa strukturom troškova razvoja novog ili unapređenja postojećeg softverskog rešenja primenom veštačke inteligencije nad digitalizovanim i uređenim podacima), a najviše do 130.000,00 EUR;
 • Podrška u fazi promocije rešenja i Programa, odnosno unapređenju vidljivosti rezultata Programa i pozicije podržanih rešenja za ostvarivanje programskih ciljeva.

CDT će u okviru ovog Programa izabrati dva najbolja ponuđača u skladu sa unapred definisanim kriterijumima za koje se prethodno utvrdi da su dostavili potpunu i uređenu dokumentaciju, i koji ispunjavaju tehničke i formalne uslove ovog Javnog poziva u sklopu predmetnog Programa.

CDT na bazi prethodnih analiza stanja ekosistema IT i ekosistema veštačke inteligencije i uz interne analize učinka do sada sprovedenih programa, doneo je stratešku odluku o uspostavljanju ovog Programa usmerenog na podršku ojačavanju ekosistema IT i veštačke inteligencijom, a posebno popularizaciji primena veštačke inteligencije za podršku poslovanju MMSP-ova u Republici Srbiji, optimizaciji resursa, podizanju efikasnosti, smanjenju troškova poslovanja, te primeni veštačke inteligencije za predikcije kretanja tržišta - ponude i potražnje, lanaca snabdevanja, podrške poslovnom odlučivanju, te unapređenju poslovnih operacija i proizvodnje.

U procesu strateškog plana rada i razvoja poslovanja, uključujući i razvoj ovog inovativnog Programa, CDT je analizirao i uvažio sve relevantne strateške dokumente i ciljeve Vlade Republike Srbije, a primarno se oslanja na sve ciljeve, prioritete i mere definisane u zvaničnim strateškim dokumentima Republike Srbije:

 • Strategija industrijske politike Republike Srbije 2021-2030.
 • Strategija razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji 2020-2025.
 • Ekspoze Predsednice Vlade Republike Srbije od 22.10.2022.godine, Prioritetni cilj rada #4 rada Vlade Republike Srbije: Nastavak digitalizacije i razvoj robotike i veštačke inteligencije.

Ciljevi ovog Programa obuhvataju efekte programa iskazane kroz dva programska cilja:

 • PROGRAMSKI CILJ 1: Podsticaj razvoju ekosistema veštačke inteligencije u Republici Srbiji;
 • PROGRAMSKI CILJ 2: Uspostavljanje programa podrške pružaocima usluga razvoja rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji i informacionih sistema baziranih na veštačkoj inteligenciji za primene u podršci i unapređenju poslovanja MMSP u Republici Srbiji.

OBRAZLOŽENJE:

Centar za digitalnu transformaciju d.o.o. Beograd (u daljem tekstu, kratko: CDT) realizovao je programe podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u Republici Srbiji počevši od 2018. godine i zaključno sa tekućom 2024. godinom. U navedenom periodu preko 1000 kompanija iz MMSP sektora registrovanih u Republici Srbiji je uzelo učešće u CDT programima i  uspešno implementiralo rešenja. 

Program podrške (osnovnoj) digitalnoj transformaciji MMSP u Republici Srbiji, koji je prvi uspostavljeni program od 2018. godine, sastoji se od pružanja intelektualnih konsultantskih usluga procena digitalne spremnosti pojedinog MMSP u formi ekspertske analize, izrade kratkoročne strategije digitalne transformacije, uz identifikaciju prioritetnog projekta, koji se realizuje odmah u sklopu programa uz finansijsku podršku 50% vrednosti same implementacije, ali ne više od 6.000 EUR po pojedinom MMSP korisniku programa.

CDT je, osim redovnog programa podrške digitalnoj transformaciji MMSP-ova u Republici Srbiji, od 2022. godine započeo i dodatni Program podrške implementaciji digitalnih poslovnih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji za kompanije koje su u naprednoj fazi digitalne transformacije, odnosno već poseduju određene digitalne alate za podršku poslovnim procesima, upravljanju ili proizvodnji. Takve kompanije imaju zadovoljavajući polazni stepen digitizacije i digitalizacije, i prikupljeni domen i volumen digitalnih podataka o istoriji svog poslovanja i/ili proizvodnje, koje konstantno i dalje prikupljaju i koji mogu biti subjekt naprednih poslovnih analiza i implementacije poslovne inteligencije. Za namenu ciljane podrške toj klasi kompanija, CDT je uspostavio program podrške primeni veštačke inteligencije u poslovanju za MMSP uz sličan model pružanja intelektualnih konsultantskih usluga i sufinansiranja implementacije prioritetnog projekta sa 50% ukupne vrednosti troškova implementacije elemenata veštačke inteligencije, do maksimalno 12.000 EUR po pojedinačnom MMSP korisniku programa. Tokom programa 2022/2023, kroz ovaj ciljani napredni program do sada je uspešno prošlo 30 MMSP registrovanih u Republici Srbiji.

Analizom dosadašnjih realizacija u oblasti unapređenja stepena digitalne spremnosti, odnosno primene modula i poslovnih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji, a sa namenom da se MMSP-u u Republici Srbiji pomogne da unaprede svoje poslovne modele, poslovne procese, proizvode i usluge, odnosno da se kroz napredne sistem podrške poslovanju iste učine efikasnijim i profitabilnijim, a samim tim i konkurentnijim na tržištima i izvan granica Republike Srbije, CDT je identifikovao izazove koji su delimično usporili i ograničili pozitivne efekte prethodnog programa.

Tokom realizacije programa uočeno je da pristup, u kom se strateški fokusiraju samo kompanije korisnici veštačke inteligencije, ne može efikasno, efektno i u potpunosti dati očekivane rezultate zbog izolovanog pristupa sagledavaju sveobuhvatnog ekosistema IKT industrije, a samim time i dela IT industrije koji se bavi razvojem algoritama i komercijalnih rešenja koji u sebi sadrže veštačku inteligenciju. Kako je na tržištu veoma mali broj postojećih rešenja i sam ekosistem relativno siromašan, poseban izazov je bio pronaći kompanije – pružaoce usluga, koji bi bili implementatori veštačke inteligencije u kompanijama iz MMSP sektora,  korisnicima programa. Kod onih potencijalnih pružalaca usluga, koji takve kapacitete poseduju, uglavnom su rešenja na bazi veštačke inteligencije bila u nekoj fazi razvoja ili početnog eksperimentisanja, a uglavnom uslovljeno odnosima na tržištu, gde za takvim rešenjima nije postojala ili je postojala minimalna potreba, pa i njihov razvoj nije bio prioritet. Zbog svega navedenog, CDT-ov program podrške implementacijama veštačke inteligencije, sa maksimalnih 12.000 EUR sufinansiranja uz investiciju MMSP korisnika programa od jednakih 12.000 EUR, formira budžet do 24.000 EUR za implementacije. Iako MMSP kompanija korisnik programa može uložiti u ove projekte i preko 12.000 EUR sa svoje strane, to se u praksi nije dešavalo zbog nedovoljne svesti o prednostima i mogućnostima veštačke inteligencije i benefita koji se mogu postići na bazi uspostavljenog prostora poslovne inteligencije kao podrške poslovnom odlučivanju i planiranju. Sa takvim uobičajenim budžetom od 24.000 EUR, uvažavajući trenutne cene rada IT inženjera – programera višeg senioriteta, koji poseduju veštine da rade na projektima razvojnog karaktera, napredne analize podataka i primene veštačke inteligencije i mašinskog učenja (procenjena trenutna tržišna bruto cena mesečno min. 3.000 EUR, max. 5.000 EUR), praktično je teško od nule i partikularno za izolovanu primenu i potrebu korisnika razviti rešenje ukoliko takvo već ne postoji, te u ograničenom vremenu i budžetu omogućiti najmanje jednogodišnju korisničku licencu, usluge održavanja i prilagođavanja softverskog alata specijalnim potrebama korisnika, pokriti troškove terenske implementacije, troškove cloud - resursa u oblaku, te pružiti adekvatnu i potpuno obuku zaposlenih u kompaniji korisniku.

Iz svega navedenog, CDT je na bazi sprovedene formalne analize trenutnog stanja ekosistema IT sektora i posebno ekosistema veštačke inteligencije i dostupnih softverskih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji, odnosno dostupnih digitalizovanih skupova podataka iz sfere poslovanja MMSP kompanija, koji se mogu koristiti za trening veštake inteligencije, doneo stratešku odluku o uspostavljanju novog programa podrške usmerenu na IT zajednicu koja se bavi razvojem inovativnih softverskih rešenja baziranih na veštačkoj inteligenciji sa ciljem da se MMSP-ovima u Republici Srbiji pomogne da implementiraju poslovnu inteligenciju, kroz automatizaciju poslovnih operacija i pruži podrška u fazi strateškog i poslovnog odlučivanja i planiranja. Ovaj program treba da u svojoj konačnici doprinese povećanju efikasnosti, produktivnosti, profitabilnosti i konkurentnosti MMSP-ova iz Republike Srbije kako na domaćem tržištu, a posebno na međunarodnoj tržišnoj utakmici.

Za više informacija o rokovima za prijavu i dinamici implementacije Programa, načinu apliciranja, uključujući smernice za apliciranje, tehničke i formalne uslove, potrebnu dokumentaciju, strukturu i sadržaj ponuda koje se dostavljaju, te kriterijume odabira najboljih ponuđača, pogledajte Program podrške pružaocima usluga implementacije veštačke inteligencije u poslovnim rešenjima, sa pratećom Metodologijom rada.

Pridružite nam se u našim naporima da izgradimo digitalno naprednije i inkluzivnije okruženje. 

Za vise informacija o Programu vidite OVDE.