Vodena

Ime kompanije

Vodena d.o.o.

Lokacija

Kragujevac

Industrija

IT

Početna situacija

Funkcionisanje hidrotehničkih objekata u svetu se umnogome oslanja na iskustvo i intuiciju zaposlenih pri analizi prikupljenih podataka. Raznolikost mernih instrumenata, nesistematizovano prikupljanje podataka sa njih, postojanje realne mogućnosti greške operatera pri očitavanju podataka i proceni stanja, navode na postavljanje pitanja da li su kapaciteti hidrotehničkih objekata optimalno iskorišćeni i da li je njihova bezbednost narušena.

Motivacija

Zabrinutost za bezbednost hidrotehničkih objekata je sve veća usled dva ključna faktora:

  1. njihova prosečna starost u svetu je preko 50 godina što je polovina projektovanog vremena eksploatacije
  2. očekivano je da klimatske promene na globalnom nivou vode ka ekstremnim vremenskim nepogodama koje stvaraju uslove za funkcionisanje hidrotehničkih objekata izvan predefinsanih bezbednosnih kriterijuma.

Kako bi se obezbedilo neometano funkcionisanje hidrotehničkih objekata neophodno je digitalnom transformacijom povećati robustnost sistema za upravljanje ovakvim objektima.

Problemi i izazovi

Tokom razvoja softverskih rešenja i digitalne transformacije hidrotehničkih objekata javljaju se određeni problemi i izazovi.

S obzirom na to da svaki takav objekat već poseduje određeni sistem za upravljanje, neophodno je nova softverska rešenja integrisati sa postojećim, tako da se omogući njihovo skladno funkcionisanje.

Takođe, prilikom implementacije digitalnih rešenja i integracije sa već postojećim sistemima za upravljanje neophodno je ispoštovati ranije postavljena fizička, tehnološka, pravna i ekološka ograničenja.

Poseban izazov predstavlja neophodnost da se donosiocima odluka na adekvatan način ukaže na benefite koje digitalizacija donosi u poslovanju i upravljanju ovakvim objektima. Dodatno, nedovoljna obučenost osoblja za korišćenje savremenih informacionih tehnologija je još jedan izazov koji je potrebno prevazići.

Rešenje

Kao odgovor na uočenu problematiku, naš tim razvija više softverskih rešenja za upravljanje hidrotehničkim objektima, kako u domenu njihove bezbednosti tako i u domenu njihovog optimalnog iskorišćenja. Ova softverska rešenja uspešno implementiramo na hidrotehničkim objektima u zemlji i regionu.

Sveobuhvatno rešenje za analizu podataka i optimizaciju omogućava skladištenje prikupljenih podataka na jednom mestu i unificiranje njihovih formata, modeliranje procesa, simulaciju ponašanja sistema pri određenim uslovima, i optimizaciju njihovog korišćenja uz poštovanje zadatih uslova i ograničenja.

Uticaj i rezultati

Naša softverska rešenja omogućavaju da se na osnovu prognoza fizičkih i tržišnih uslova optimizuje rad hidrotehničkih objekata, sa ciljem maksimizacije profita i minimizacije rizika, uz poštovanje postavljenih fizičkih, ekoloških i pravnih ograničenja.

Kako bi optimizacija rada bila adekvatno izvršena neophodno je obezbediti prihvatljiv kvalitet ulaznih podataka. Algoritmi urađeni u naša softverska rešenja omogućavaju kontrolu kvaliteta svih relevantnih podataka, čime se sprečavaju greške izazvane ljudskim faktorom ili neispravnošću merne opreme.

Unifikacijom i čuvanjem prikupljenih podataka u centralizovanom skladištu, kao i konzistentnost metoda koje se primenjuju u njihovoj obradi, obezbeđuju povećanu pouzdanost sistema za praćenje bezbednosti hidrotehničkih objekata, kao i relevatnije planove upravljanja ovim objektima.

Povećanjem bezbednosti i optimizacijom upravljanja stiču se uslovi za postizanje veće efikasnosti i efektivnosti prilikom eksploatacije hidrotehničkih objekata.

Partneri

Institucije koje se bave upravljanjem vodnim resursima u zemlji i regionu.

Dodatne informacije

www.vodena.rs

Kontakt

Prof. dr Boban Stojanović, osnivač
boban.stojanovic@vodena.rs