mBrainTrain

Ime kompanije

mBrainTrain

Lokacija

Požarevačka 36, Vračar, Beograd

Industrija

Razvoj Hardware i software

Početna situacija

Kada smo ušli na tržište istraživačkih EEG uređaja, to je još uvek bilo na tradicionalnom nivou. Većina aktivnosti u vezi sa poslovnim razvojem, marketingom i prodajom, nastupi na konferencijama u kojima kompanije sreću svoje potencijalne partnere i kupce. Mnoge kompanije, čak i najuspešnije, ne pokazuju snažnu inicijativu za digitalnu transformaciju. Mi smo se odlučili za drugačiji pristup

Motivacija

Kao mala kompanija koja dolazi iz zemlje u razvoju bez velike tradicije neuronauke, morali smo da nađemo način da se na atraktivan i verodostojan, ali i pristupačan način, pokažemo na veoma zahtevnom tržištu. Kako nedostaje jako digitalno prisustvo, odlučili smo se za ovo mesto.
Sa druge strane, biti mala ali ambiciozna kompanija koja posluje na svetskom tržištu znači da je potrebno imati i veliku unutrašnju organizaciju. Ovde su se pokazala vrlo korisna digitalna rešenja.

Problemi i izazovi

Odluke proizvođača na našem tržištu o tome da li neki uređaj treba kupiti ili ne, obično su univerzitetski profesori koji nisu toliko prisutni u digitalnom svetu, osim putem elektronske pošte, pa je izazov pronaći ih. Druga stvar je da je za izgradnju reputacije i ugleda u ovom poslu ključna stvar je vreme, i to zna biti veoma izazovno.

Rešenje

Odlučili smo da gradimo našu reputaciju koristeći digitalna marketinška rešenja na atraktivan način, više od prekida. To znači da smo morali da kreiramo mnogo korisnih sadržaja i da ih podelimo sa veoma relevantnom publikom radi rasta. Imali smo malo vremena, ali ne puno novca za ulaganje. Tako smo stvorili našu strategiju promocije oko tvittera, biltena, bloga i web stranice. Sa druge strane, rešenja kao što su Slack, Trello i Pipedrive su nam pomogli da se efikasno bavimo rastom poslovanja i većim brojem zadataka.

Partneri

U cilju promovisanja našeg poslovanja i rešenja koristili smo digitalna rešenja poput Tvittera, Benchmarka, Google analitike, Google vebmastera, Tend i Mediuma. Da bismo imali veliku internu organizaciju koristili smo digitalna rešenja poput Pipedrive, Slack, Trello i ovnCloud između ostalih.

Dodatne informacije

Website: www.mbraintrain.com
Video: www.youtube.com/watch?v=JDFPRbChEac

Kontakt

Bogdan Mijović, zamenik direktora i suosnivač je kontakt osoba za sva dodatna pitanja, posete itd. Njegov broj telefona: +381 65 200 3933 i email: bogdan@mbraintrain.com