Sasa Vujovic

Saša Vujović

Svoje široko I kompleksno iskustvo Saša je sticao tokom više od 25 godina rada za najrazličitije domaće I strane, uglavnom nemačke, kompanije, I to u oblasti štampanih I elektronskih medija, farmaceutske industrije, a sada u proizvodnim kompanijama u oblasti proizvodnje hrane I pića. Kao elektroinženjer za automatsko upravljanje je posvećen punoj automatizaciji proizvodnih procesa, iako se tim poslom nikada nije bavio kao elektroinženjer automatičar, već kao IT menadžer, direktor IT sektora I vođa projekata. Pored dobrog poznavanja biznis procesa u oblastima veletrgovine I maloprodaje, zahtevne proizvodnje lekova, hrane I pića, neprestano je nadograđivao I svoja znanja u oblastima finansija I knjigovodstva, menadžmenta, marketinga I prodaje, što je stvorilo dobru osnovu za aktivnosti u cilju digitalne transformacije kompanije. Voli rad na novim I zahtevnim projektima, posvećen je razvoju timova I pojedinačnih kompetencija mlađih kolega, smatra da znanje I iskustvo jedino imaju vrednost ako se dele jer se tada I uvećavaju.