Milena Milićević

Milena Milićević

Milena Milićević pomaže kompanijama da ostvare poslovni rast i izađu na međunarodna tržišta uz tehnologiju budućnosti i posvećene timove.

Poseduje višegodišnju ekspertizu u sledećim oblastima: korišćenju alata u proširenoj i virtuelnoj stvarnosti u digitalnom marketingu i Industrijama 4.0,  pravljenju onlajn i oflajn zajednica za kompanije, alumni organizacije i strukovna udruženja; građenju projekata za brendiranje destinacija i u organizaciji događaja; podučavanju studenata na osnovnim i master studijama.

Osnivač je INAT centra (Innovation Attitude Centre) i ko-osnivač AI Serbia.

Vodi tim od 10 ljudi i sarađivala je sa mladim liderima iz 16+ nacija, što joj pomaže da razume kako uspeti sada na tržištima budućnosti.

Za potrebe projekata i stručnog usavršavanja do 25. godine živela je u Beogradu, Berlinu, Kembridžu, Londonu i Rimu.

Alumnistkinja je Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kembridžu