slika

Marina Staničić

Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, 2000. godine. Više od 19 godina iskustva na IT projektima za: maloprodaju, veleprodaju, agrar, auto industriju, HR , finansije.

U Delta Holdingu je 13 godina radila na poslovima razvoja programa, projektovanja modela i tehničkih rešenja, analize korisničkih zahteva, internog konsaltinga i obuke korisnika.

U Telenoru je na poziciji Arhitekte biznis transformacije, učestvovala na najvećem transformacionom projektu (CBiO), sa rolom BPM-a.

Trenutno radi u Sagi kao Analitičar poslovnih sistema, na nekoliko projekata u državnom i privatnom sektoru, u oblastima analize i unapređenja kompleksnih poslovnih sistema.

Član je IIBA-Udruženja analitičara Srbije, za koje je držala nekoliko predavanja na temu digitalne transformacije. Kontinuirano se edukuje i usavršava, prateći seminare, konferencije i obuke u zemlji i inostranstvu.