Marija Radeč

Marija Radeč

Marija Radeč je trenutno zadužena za poslovni razvoj i projektni menadžment IKT kompanije Com-4t, u kojoj radi 4 godine. Pre toga radila je na razvijanju tehnološkog belgijsko-srpskog startapa Brainstorm, čiji je projekat bio izabran za najbolju tehnološku inovaciju i koji je potpisao ekskluzivan ugovor sa kompanijom Coca-Cola Hellenic – što je tada predstavljao njen veliki lični i timski uspeh.

Oblasti ekpertize i interesovanja su joj Strategijski razvoj poslovanja (Strategy development), Razvoj IT proizvoda i servisa (It Product Development Management),  Upravljanje inovacijama (Innovation Management) i Marketing menadžment putem digitalnih kanala komunikacije. Zavšila je master (i osnovne) studije na Ekonomskom Fakultetu na programu Marketing menadžment sa prosekom 10,00, nakon čega je završila i edukaciju: Professional Diploma in Digital Marketing- u okviru Digital Institute-a. Dobitnica je stipendije Evropske Komisije na programu Basileus tako da je 1 godinu studija provera na Univerzitetu u Ljubljani i takođe je stipendista Beogradske Otvorene Škole.”