IMG_20190607_075919

Jovana Ilijašević

Jovana svoj fokus stavlja na optimizaciju poslovanja i inoviranje proizvoda i usluga. Po završenim master studijama na Fakultetu organizacionih nauka imala je prilike da radi za međunarodne korporacije iz oblasti IT-a ali i za lokalne sistem integratore gde je vodila neke od prvih Cloud i IoT projekata u Srbiji. Iskustvo u optimizaciji i automatizaciji poslovnih procesa je stekla kroz rad sa korisnicima iz telko, finansijskog i proizvodnog sektora. Zalaže se za osnaživanje žena u IT-u i žensko preduzetništvo. Bavi se istorijskim evropskim mačevanjem i ne boji se dobre borbe.