4

Jelena Antonijević Dhaouadi

Vise od 15 godina iskustva u ICTu. Projektantski i konsultanski poslovi sa biznis korisnicima: mala i srednja preduzeca, velike i drzavne kompanije. Radi na poslovima projektovanja i implementacije resenja vezanih za digitalne servise i digitalizaciju. Na osnovu biznis procesa i potreba firme radi na integraciji adekvatnih tehnicnickih resenja u pogledu kominikacija, IT security-ja i cloud servisa