Ema Orlic

Ema Orlić

Sa iskustvom od  preko 15 godina rada u privredi i civilnom sektoru, moja misija je da pomognem kompanijama na što bržem putu kroz digitalnu transformaciju, kreiranjem savremenih poslovnih procesa, uvođenjem e trgovine i unapređenjem kominikacije sa tržištem stvaranjem adekvatne strategije za digitalnu komunikaciju. Sveobuhvatan pristup digitalnoj transformaciji obuhvata formiranje poslovne strategije, izradu mape digitane transformacije, selekciju neophodnih procesa, alata, tehnologije i treninga, kao i praćenje implementacije, što rezultira boljim pozicioniranjem kompanije i unapređenjem poslovnih trezultata.