Profile picture CDT1

Dario Daničić

Dario je magistrirao ekonomiju na Ekonomskum fakultetu u Beogradu. Poseduje više od 20 godina radnog iskustva na poslovima upravljanja finansijama, finansijskog planiranja, strateškog poslovnog savetovanja, te razvoja i unapređenja poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Veći deo svoje karijere proveo je radeći na projektima vodećih međunarodnih organizacija poput Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), Svetske banke (WB), Programa razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Poseduje bogato iskustvo kao management consultant u radu sa preduzećima iz različitih sektora.  Kao eksterni konsultant duži niz godina radi na projektima Evropske banke za obnovu i razvoj gde zajedno sa vlasnicima uspešno sprovodi u delo poslovne savete koji se tiču unapređenja i rasta njihovog biznisa. Posvećen je kontinuiranom učenju, praćenju poslovnih trendova i sticanju novih znanja, veština i alata putem seminara i konferencija.

Digitalnu transformciju doživljava kao prirodni korak u razvoju preduzeća i priliku za značajno poboljšanje poslovanja i unapređenja konkurentnosti. Raduje se što ima mogućnost da kompanije uvede u digitalni svet i kroz realizaciju procesa digitalne transformacije doprinese njihovim poslovnim rezultatima.