AG-foto

Aleksandar Georgijević

Aleksandar Georgijević, ekonomista i magistar tehničkih nauka u oblasti upravljanja projektima, poseduje ekspertsko znanje u oblastima digitalne transformacije, upravljanja projektima, analize i planiranja, upravljanja promenama, menadžmenta i razvoja proizvoda. Zvanje magistra stekao je na Fakultetu organizacionih nauka. Tokom svoje dvadeset i pet godina duge poslovne karijere, poslednjih 15 godina, uspešno radi kao projektni menadžer i konsultant u oblasti digitalne transformacije, a i kao trener u oblasti upravljanja projektima. Zaposlen je u najvećoj banci na domaćem tržištu, gde poslednje tri godine, zajedno sa timom radi na razvoju i realizaciji projekata u oblasti digitalne transformacije. Sva znanja koje poseduje, stečena su i potvrđena kroz obimnu praksu u uspešnom radu u velikim sistemima poput Telekoma Srbije ali i u radu sa drugim domaćim i međunarodnim srednjim i malim preduzećima i organizacijama, u različitim industrijama kao što su: finansije, IT, energetika, telekomunikacije, građevinarstvo, medicina i prehrana (FMCG). Stručnost koju je stekao na pozicijama u oblastima upravljanja projektima, menadžmenta, marketinga i prodaje, doprinosi njegovom strateškom vođenju i upravljanju projekata i procesa.