Centar za digitalnu transformaciju -
Nacionalni projekat za digitalnu transformaciju poslovanja

CDT je glavna pokretačka snaga za koordinaciju i implementaciju digitalne transformacije u svim industrijama iz privatnog sektora, sa posebnim fokusom na mala i srednja preduzeća.

TRENUTNA SITUACIJA U DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI
MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U SRBIJI

Rezultati istraživanja koje je CDT sproveo u saradnji sa Ipsos marketingom pokazuju da u oko jedne trećine preduzeća ne postoji inicijativa po pitanju digitalne transformacije poslovnih procesa i više od polovine preduzeća nema planove za buduće projekte digitalne transformacije. Prepoznat je značaj i pozitivni uticaj digitalne transformacije, najviše u Uslugama, a najmanje u poljoprivredi. Zaključci su da prvi koraci u digitalnoj transformaciji u Srbiji moraju biti edukativni.

60
%
PREDUZEĆA U SRBIJI NEMA U PLANU PROCES DIGITALNE TRANSFORMACIJE
90
%
PREDUZEĆA KOJE PLANIRAJU DIGITALNU TRANSFORMACIJU NABAVLJA OSNOVNI SOFTVER ILI PRAVI VEB STRANICU
40
%
U 40% preduzeća ne postoji odgovorno lice za proces digitalne transformacije
5
%
PODACI SUGERIŠU DA SE 5% GODIŠNJEG OBRTA PLANIRA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

Digitalna Transformacija

Primena savremenih tehnoloških rešenja zasnovanih na IKT-u, danas je jedan od osnovnih instrumenata za podizanje konkurentnosti, produktivnosti i efikasnosti ekonomije u celini. Digitalna transformacija je proces transformacije i uslov opstanka kompanija na domaćem i globalnom tržištu.

Kao odgovor na izazove globalnih trendova, Privredna komora Srbije osnovala je Centar za digitalnu transformaciju (CDT) – nacionalni hab inovativnih praksi, usmeren pre svega, ka mikro, malim i srednjim preduzećima.

Centar za digitalnu transformaciju omogućava da se na efikasan i transparentan način sprovede digitalna transformacija srpske privrede – kroz edukacije, savetovanje, kao i stvaranje strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge.

Jedinstvena mreža digitalnih konsultanata

Jedan od prvih koraka ka uspostavljanju modela podrške digitalnoj transformaciji je stvaranje mreže konsultanata sa znanjem i iskustvom u procesima vezanim za digitalnu transformaciju celokupnog poslovanja.

Njihova znanja, iskustvo i kontakti biće na raspolaganju kompanijama koje budu bile zainteresovane za digitalnu transformaciju poslovanja.

Projekat osnivanja i razvoja Centra za digitalnu transformaciju je podržan od strane GIZ – Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju, kao i Privredne komore Austrije – WKO.

Kratak film o CDT-u možete pogledati klikom OVDE