Centar za digitalnu transformaciju će pored obuka za digitalne konsultane u narednom periodu organizovati i druge vrste obuka iz oblasti digitalne transformacije koje će biti namenjene svim fizičkim i pravnim licima zainteresovanim za edukaciju iz oblasti digitane transformacije.

Uskoro opširnije…

Realizovane obuke