Početak obuke druge generacije sertifikovanih konsultanata

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije  u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO započeo je obuku druge generacije sertifikovanih konsultanata za digitalnu transformaciju.

Obuci je prisustvovalo 25 kandidata  koji su uspešno prošli proces selekcije.

Obuka druge generacije konsultanata odvija se prema Programu Centra za digitalnu transformaciju, pripremljenim u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Privrednom komorom Austrije. Svi kandidati prolaze obuku za opšti modul – ekspertska analiza, nakon čega se opredeljuju za jedan od tri specifična – digitalna transformacija (modeli I procesi poslovanja), E-trgovina/E-marketing i društvene mreže, IT sigurnost i zaštita  podataka.

Treninzi za opšti modul održani su  13. i 14. aprila, za specifične će biti održani 11. i 12. maja dok će sertifikacija biti organizovana 27. i 28 maja. Obuke i  sertifikacija biće organizovani u Privrednoj komori Srbije. Sertifikacija je razvijena u skladu sa ISO 17024 standardom, usklađena je i priznata na međunarodnom nivou, a svi konsultanti dobijaće naknadu za svoj angažman.

Kandidati koji sa uspehom prođu proces sertifikacije imaće mogućnost da, kao deo tima konsultanata, učestvuju u Programu podrške digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća. Ovaj Program je deo zajedničkih aktivnosti Privredne komore Srbije, GIZ i Razvojne agencije Srbije, koji se odvija u koordinaciji sa Centrom za digitalnu transformaciju. Program predviđa nekoliko faza rada sa privrednim društvima – on line samoprocenu, ekspertsku analizu, strategiju digitalne transformacije po jednom od tri modula, kao i fazu implementacije izabranog rešenja.

Centar za digitalnu transformaciju, prošle godine prvi put je organizovao obuku za konsultante za digitalnu transformaciju. Program su uspešno prošla 22 kandidata, koji su sertifikovani od strane  WIFI (accredited certification body of the WKO), ovlašćenog da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.

 

Napišite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *