Obuka digitalnih konsultanata u okviru Pilot projekta CDT namenjenog digitalizovanju malih i srednjih preduzeća

Centar za digitalnu transformaciju

Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije (PKS), u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) i Austrijskom privrednom komorom (WKO), raspisao je Javni poziv za obuku sertifikovanih konsultanata za digitalizaciju. Kandidati i poslovni konsultanti koji žele da doprinesu uspehu transformacije poslovanja kompanija, prijavljivali su se na obuku do 4. juna 2018. godine.

Obuka se odvijala u Privrednoj komori Srbije u Beogradu i trajala je 4 dana (od 22. juna do 25. juna 2018. godine). Sertifikacija kandidata je planirana u Beogradu, nakon 2 do 3 nedelje po završetku obuke. Sertifikacija se odnosi na fizička lica, razvijena je u skladu sa ISO 17024 standardom, usklađena je i priznata na međunarodnom nivou, a vršiće je austrijski eksperti WIFI SME Support Center (Institute for Economic Promotion of Austrian Federal Economic Chamber). Učešće na obuci i sertifikacija, u okviru Pilot projekta, je besplatna za sve polaznike koji ispune tražene kriterijume. Obuka i sertifikacija odvijale su se na engleskom jeziku, pa je jedan od preduslova visok nivo znanja engleskog jezika.

Učešće u pripremnim obukama

Obuka obuhvata dva modula – osnovni modul je opšti i namenjen je svim polaznicima kao obuka za izradu Digitalne mape puta , dok je drugi modul specifični i odnosi se na dva podmodula -Fokus Modul A: Digitalna transformacija (modeli i procesi poslovanja), kao i Fokus Modul B: E-trgovina/E-marketing i društvene mreže Polaznici se pri apliciranju opredeljuju za jedan od dva ponuđena podmodula i stiču uslove za sertifikaciju u skladu sa izborom.   

Usmena provera pred Komisijom za sertifikaciju

Komisiju čine domaći i strani eksperti u oblasti digitalizacije.   

Sertifikovani konsultant za digitalizaciju

Sertifikate dodeljuje INCITE (austrijska Akademija kvaliteta Udruženja za poslovni konsalting i informacione tehnologije – UBIT), ovlašćen da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.  

Razvoj digitalne strategije kompanije

Od svih sertifikovanih konsultanata očekuje se da do kraja 2018. godine u okviru Pilot projekta, realizuju najmanje jednu dvodnevnu radionicu sa zainteresovanom kompanijom, čiji je rezultat standardizovana digitalna mapa puta privrednog društva. Nakon toga, očekuje se da konsultant, na osnovu Digitalne mape puta, sa kompanijom definiše konkretnu strategiju digitalizacije poslovanja u jednoj od dve oblasti. Naknada za angažovanje konsultanata u radu sa kompanijama je obezbeđena kroz model finansiranja u okviru Pilot projekta.

Upitnik za firme koje žele da se pridruže digitalnoj transformaciji