Početak obuke za digitalne konsultante

Početak obuke za digitalne konsultante

U Centru za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije danas je u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO započela obuka za digitalne konsultante koja će trajati četiri dana, do 25. juna 2018. godine. Konsultanti će pomagati srpskim kompanijama u razvoju digitalnih mapa puta, strategije, kao i u elektronskoj trgovini, marketingu i nastupu na društvenim mrežama.

U prvoj grupi nalaze se 24 kandidata za digitalne konsultante koji su uspešno prošli kriterijume selekcije. S obzirom na ogroman broj pristiglih prijava odluka o izboru prvog tima budućih konsultanata bila je izuzetno zahtevna i složena.

„Sama obuka je podeljena u dva modula: prvi je osnovni modul koji je obavezan za sve polaznike i u tom modulu će kandidati učiti kako da naprave digitalnu mapu puta jednog preduzeća dok se drugi modul sastoji iz dva podmodula. To su fokus modul A o modelima i procesima poslovanja i fokus model B o elektronskoj trgovini, marketingu i društvenim mrežama. Da bi polaznici obuke postali sertifikovani konsultanti moraće da prođu i usmenu proveru koja podrazumeva sve ono što će primeniti na nekom praktičnom projektu. Komisiju sačinjavaju austrijski eksperti iz tamošnje Akademije kvaliteta INCITE i sertifikacija će biti u okviru ISO standarda 17024“, kaže Filip Mrdak, savetnik predsednika PKS.

Učešće na obuci i sertifikacija u okviru pilot projekta su potpuno besplatni, a odvijaju se na engleskom jeziku. Polaznici se pri apliciranju opredeljuju za jedan od dva ponuđena podmodula i stiču uslove za sertifikaciju u skladu sa izborom.   

Filip Mrdak, savetnik predsednika PKS, ističe da se obuka posle sertifikacije ne završava: „Digitalni konsultanti su u obavezi da do kraja trajanja pilot projekta posete najmanje jednu firmu kojoj će izraditi digitalnu mapu puta, dakle, sve ono što su naučili na prvom modulu, a zatim sa tim preduzećem razvijaju digitalnu strategiju daljeg rada preduzeća prema fokus modelima A i B. Kada se izradi strategija dolazi sledeći korak njene implementacije.“